You can build with us!
You can build with us!

Bruto vergoedings percentage

In sommige CAO’s gelden bruto vergoeding toeslagen als percentage van het salaris.
Door het beschikbaar komen van een nieuw component in FlexService versie 5.0.1826.06 kun je nu heel efficiënt hier mee om gaan.

Tot heden moest je de bruto vergoeding terugrekenen naar een bedrag per uur, en in het werkbriefje vul je dan het aantal uren maal dat bedrag in.
Vanaf versie 5.0.1826.06 kun je echter ook een nieuw component gebruiken: “Bruto vergoeding in geld (alle heffingen, % van grondslag)”.

Dit component wordt aangestuurd door ofwel een vast percentage in het componentmodel op te nemen of door het flexibel aan te sturen vanuit een prijsafspraak op de CAO of de klantrelatie (beter!).

Op de loonslip wordt het dan getoond als een bruto vergoeding, zoals hieronder getoond.

Deze methodiek kan dus ideaal gebruikt worden als het percentage voor de toeslag in het uurtarief verrekend kan worden (net zoals bijvoorbeeld de vakantiedagen al in het tarief zitten).

Was dit het antwoord op je vraag?