You can build with us!
You can build with us!

Declaraties in bulk klaarzetten

We zien nog vaak dat declaraties stuk voor stuk, of bij het maken van de contracten tot ver in de toekomst klaargezet worden. Dat is veel werk en de kans dat je declaraties vergeet klaar te zetten, of dat er te veel declaraties worden klaargezet bestaat ook.

Beter dus wellicht om de optie van FlexService te gebruiken om declaraties in bulk klaar te zetten voor alle lopende contracten.

In module Proces, tab Contract staat een overzicht van alle actieve contracten.

Met de knoppen “Vorige week”, “Deze week” en “Volgende week” kan geselecteerd worden voor welke week de declaraties aangemaakt moeten worden. Je keuze is afhankelijk van het moment waarop je de declaraties klaar wil zetten; in sommige situaties is het fijn om op de maandagochtend de declaraties voor de huidige week klaar te zetten, in andere situaties is het beter om op vrijdagmiddag de declaraties voor de komende week klaar te zetten.

Dit is ook afhankelijk of je gebruik maakt van HelloFlex, en welke reminders je daarin hebt ingesteld. Door een goede timing van het aanmaken van de declaraties en het automatisch versturen van een mail aan de kandidaten in HelloFlex dat er een declaratie klaar staat kun je er voor zorgen dat de declaraties goed en tijdig worden ingevuld.

Ook is er een optie om voor een gehele vierweken periode declaraties klaar te zetten, deze activeer je met de knop “4-weken periode”. Eenzelfde optie is er ook voor de Maand periode.

Met de knop “Maak declaratie” worden de declaraties daadwerkelijk aangemaakt voor de gekozen selectie.

In de FlexService Administrator staat een instelling waarmee bepaald wordt of het toegestaan is om vanuit dit tabblad een tweede declaratie aan te maken. Standaard staat bij de uitlevering van FlexService deze instelling uit, zodat er geen dubbele declaraties aangemaakt kunnen worden.

Was dit het antwoord op je vraag?