You can build with us!
You can build with us!

Klant of functie specifieke componenten

Als je componenten hebt die enkel bij specifieke klanten of bij specifieke functies gebruikt mogen worden, kun je dat via de onderstaande instelling afdwingen.

Hieronder als voorbeeld een specifiek component voor de doorbelasting van projectkosten. Om te voorkomen dat dit component per ongeluk bij andere klanten waar het eigenlijk niet van toepassing is wordt gebruikt, is ingesteld dat dit component enkel bij de klant Gemeente Hilversum te gebruiken is.

Specifieke componenten

Op eenzelfde manier kunnen componenten ook specifiek gemaakt worden voor bepaalde contractfuncties.

En door die contractfuncties in module Regeling te koppelen op een bepaalde CAO kun je er dan weer voor zorgen dat het component enkel specifiek op die CAO te gebruiken is. Dat kan handig zijn als er in een CAO heel specifieke componenten beschreven staan waarvan je wil dat die niet onder andere CAO’s gebruikt worden.

Was dit het antwoord op je vraag?