You can build with us!
You can build with us!

Loonaangifte versturen

Het komt regelmatig voor dat bij VRO/CROP controles gevonden wordt dat de loonaangifte niet aansluit op de loonstaat. De oorzaak ligt vrijwel altijd bij het te vroeg versturen van de loonaangifte. Na het versturen van de aangifte worden dan nog een paar nagekomen werkbriefjes verwerkt zonder de verwerkingsweek op te hogen, en een afwijking bij de controle is geboren.

Zorg altijd dat je de verwerkingsweek verhoogt naar een week die na de aangifteperiode valt, en doe daarna pas de aangifte. Op die manier worden nagekomen werkbriefjes netjes in de volgende aangifteperiode aangegeven.

Als handig hulpmiddel kun je bij de loonaangifte het aangifte tijdvaktype en de periode vanaf week / periode totmet week aanzetten. Op die manier heb je een extra geheugensteun met betrekking tot welke weken in welke aangifte periode vallen.

Was dit het antwoord op je vraag?