You can build with us!
You can build with us!

Staat het Wet WAS saldo al op de loonafrekeningen?

HelloFlex Learnings geeft het antwoord op de meest gestelde vragen

Wet Aanpak Schijnconstructies

In FlexService kun je het WAS saldo op de loonafrekening laten tonen. Erg handig voor de kandidaten, ze kunnen dan beter snappen waardoor het verschil ontstaat tussen het netto salaris en wat wordt overgemaakt.

De Wet WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) valt uiteen in twee maatregelen:
1. Een verplichting om het wettelijk minimumloon te betalen
2. Een verplichting om niet meer dan 10% van het bruto WML (Wet Minimum Loon) per week te verrekenen bij correcties

Voorbeeld van situatie 1:
Een kandidaat verdient het minimum uurloon, en heeft een grote boete gereden met een auto van de inlener (in het voorbeeld een boete van € 565,41). De boete wordt ingehouden op zijn loon, maar omdat hij het minimum uurloon heeft is er geen ‘ruimte’ voor die inhouding. De boete wordt als een te verrekenen inhouding vermeld op de loonafrekening. Zodra het vakantiegeld wordt uitgekeerd, of zodra er overuren gemaakt worden wordt de boete alsnog verrekend. In onderstaande loonslip is de boete een week daarvoor ingehouden (hij staat in ieder geval niet op deze loonslip), op deze loonafrekening wordt getoond dat de openstaande te verrekenen inhouding nog € 565,41 bedraagt.

Voorbeeld van situatie 2:
Een kandidaat heeft een groot bedrag gekregen, maar het bleek dat het aantal uren verkeerd was, het waren niet 40 uren, maar 4 uren. De correctie van 40 naar 4 uren bedraagt meer dan 10% van het WML. 10% van het WML wordt deze week gecorrigeerd, en het bedrag daarboven wordt vermeld als Te verrekenen correcties. In de weken daarna wordt dit bedrag geleidelijk verrekend.

Was dit het antwoord op je vraag?