You can build with us!
You can build with us!

Tijd voor Tijd

Bij het verwerken van declaraties waar Tijd voor Tijd in zit kun je de onderstaande blokkade krijgen (het bruto loon is dan lager dan het wettelijke minimum bruto loon inclusief vakantiegeld).

Dit is nieuwe wetgeving die in 2019 van kracht is geworden. Enkel als in de inlener CAO het werken met Tijd voor Tijd expliciet is toegestaan, mag het loon van de Tijd voor Tijd uren meegeteld worden in het bruto loon wat getoetst wordt aan het minimum bruto loon inclusief vakantiegeld.
Met het onderstaande vinkje in de module Regeling kun je aangeven of bij een CAO toegestaan is om met Tijd voor Tijd uren te werken.

Let op: het werken met Tijd voor Tijd uren is wel mogelijk bij CAO’s die niet expliciet de Tijd voor Tijd benoemd hebben. Ook als bovenstaande vink uit staat kun je gewoon met Tijd voor Tijd uren werken, mits de kandidaat een hoog uurloon heeft, of als het maar om weinig Tijd voor Tijd uren gaat. Zo lang het bruto loon hoger is dan het minimum bruto loon inclusief vakantiegeld, is het werken met Tijd voor Tijd gewoon altijd toegestaan ook als dat niet in de CAO benoemd is.

Was dit het antwoord op je vraag?