You can build with us!
You can build with us!

Inleiding

Deze FAQ beschrijft de werking van de marge bepaling bij het uitbetalen van reserveringen.

Het blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de marge-berekening en dan met name tot het uitbetalen van reserveringen. Door gebruikers wordt er vanuit gegaan dat er bij het uitbetalen van reserveringen geen marge is. Doordat er bij het verwerken van een declaratie met uren al kosten worden genomen, voor de reserveringen een voorziening van sociale lasten over de reserveringen.

Beschrijving

De uitbetaling van een reserveringsdeclaratie is nooit kosten/opbrengsten neutraal te krijgen. Dit komt doordat bij het verlonen van de “normale declaraties” (lees declaraties die verloond en gefactureerd worden) voorzieningen worden getroffen voor de nog te betalen “sociale lasten over reserveringen” en nog te betalen “pensioen premie over reserveringen”. Dit zijn geschatte bedragen en is meestal de som van alle werkgeverslasten. De werkelijke sociale lasten kunnen afwijken doordat bijvoorbeeld de totale uitbetaling boven het maximum premieloon uitkomt. Dit kan komen doordat bij een eindafrekening een hoog bedrag aan reserveringen in één periode wordt uitbetaald. De voorziening voor de pensioenpremie hebben wij geadviseerd te bepalen door per fase te kijken naar wat de afgedragen pensioenpremie is ten opzichte van het SVW loon in het voorgaande jaar. Dit is een gemiddelde en zal dus per pensioenregeling, en in geval van pluspensioen brutoloon, verschillend zijn.

Voorbeelden

In onderstaande voorbeelden wordt alleen gerekend met de “voorziening- en retour voorziening sociale lasten over reserveringen” en niet met de “voorziening – retour voorziening pensioenpremie over reserveringen”. Deze is echter op eenzelfde wijze te bepalen.

Voorbeeld 1

Een kandidaat, Fase A, krijgt een aantal vakantie-uren uitbetaald. Er zijn in het jaar ook al een aantal “normale” declaraties verwerkt. Hier is een positieve marge gehaald van € 0,25. Voor soc. lasten wordt 26,88 % voorzien en bij de verloning van reserveringen ook weer geretourneerd.

Resultaat in UOM:

Model parameters:

Dit resulteert in onderstaande bedragen tijdens de verloning:

Kostprijs berekening

In bovenstaand voorbeeld is er meer voorzien dan dat er bij de uitbetaling wordt berekend. Het kan echter ook zo zijn dat er te weinig wordt voorzien, waardoor er bij de uitbetaling van de reserveringen meer sociale lasten moeten worden betaald dan dat er retour komt vanuit de voorziening. Op dat moment is er een negatieve marge (en een positieve kostprijs).

Voorbeeld 2
Een kandidaat, Fase A, krijgt een eindafrekening uitbetaald. Er zijn in het jaar geen andere declaraties verwerkt. Hier is een positieve marge gehaald van € 0,25.
Voor sociale lasten wordt 26,88 % voorzien en bij de verloning van reserveringen ook weer geretourneerd.

Resultaat in UOM:

De model parameters zijn gelijk aan voorbeeld 1, dus 26,88 % voor zowel de voorziening sociale lasten als de retour voorziening sociale lasten.
Dit resulteert in onderstaande bedragen tijdens de verloning:

Kostprijs berekening

Doordat er in dit jaar (nog) geen loontijdvak is geweest, kunnen er geen premies werknemersverzekeringen worden berekend. Doordat er wel al sociale lasten zijn voorzien, die ook nu worden retour geboekt, ontstaat er een grote negatieve kostprijs en evenredige positieve marge . Gaat de uitzendkracht later in het jaar toch weer werken, dan zullen de niet berekende premies alsnog worden berekend op dan verwerkte declaraties. Voorbeeld 3 geeft hiervan de gevolgen weer.

Voorbeeld 3
De kandidaat uit voorbeeld 2 gaat later weer werken. Nu wordt er alsnog een loontijdvak toegekend en zal er tot het maximum premieloon van dat loontijdvak premies worden berekend.

Dit resulteert in onderstaande bedragen tijdens de verloning:

Kostprijs berekening

Doordat er nu een tijdvak wordt toegekend, wordt voor deze periode het maximale premieloon toegekend voor het berekenen van de premies. Dit heeft tot gevolg dat de marge op deze declaratie negatief is. Afhankelijk van de hoogte van de uitbetaalde reserveringen kan het “inhalen” van de premie nog een aantal weken nawerken.

Was dit het antwoord op je vraag?