You can build with us!

Waar pas ik de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van gebruikers aan in HelloFlex?

HelloFlex Learnings geeft het antwoord op de meest gestelde vragen

Contact gegevens wijzigen

E-mailadressen en mobiele telefoonnummers zijn in HelloFlex te wijzigen door de gebruiker zelf.

Een medewerker kan in HelloFlex wel het mobiele telefoonnummer wijzigen van een gebruiker, maar niet het e-mailadres.

Mocht je een fout hebben gemaakt waardoor er bijvoorbeeld een activeringsmail niet aankomt omdat er een verkeerd mailadres in staat, wijzig de gegevens dan in FlexService. De gewijzigde gegevens zullen na het opslaan automatisch verstuurd worden naar HelloFlex.

Was dit het antwoord op je vraag?