You can build with us!
You can build with us!

Wat te doen met de gekleurde Wet WAS regels?

HelloFlex Learnings geeft het antwoord op de meest gestelde vragen

Wat te doen met de gekleurde Wet WAS regels?

Onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies is een regel die aangeeft dat een kandidaat door een correctie niet onder het minimumloon mag komen.

Als dat in FlexService toch dreigt te gebeuren wordt er automatisch aangevuld tot het minimumloon, en wordt het aangevulde bedrag in onderstaand scherm genoteerd.

Tot een half jaar na de originele betaaldatum mag een dergelijk Wet WAS bedrag verrekend worden in de loonadministratie. Daarna is dat niet meer toegestaan; ten teken dat het bedrag niet meer in FlexService verrekend zal worden, wordt het de regel in het scherm gekleurd weergegeven.

Wat te doen met deze gekleurde bedragen? Ze worden niet meer verrekend in FlexService en in principe blijven ze gewoon staan. Het blijft een vordering op de kandidaat, alleen mag die niet meer verrekend worden met het salaris (zelfs als de kandidaat gewoon nog in dienst is en salaris ontvangt).

Je hebt nu twee (of eigenlijk drie) keuzes. De foute keuze (1) zoals die niet bedoeld is, is om de regels gewoon te laten en te laten verouderen. Wat wel de bedoeling is, is om te kiezen voor het afboeken van de regels als oninbare vordering (2) of als terugbetaling (3). Dit vergt een procedure waarbij je regelmatig de gekleurde openstaande Wet WAS regels bekijkt en bepaalt wat er mee moet gebeuren.

Je kunt de kandidaat vragen om een terugbetaling (of zelfs een officieel aanmaningstraject er voor starten) en dan kun je zodra het bedrag terug wordt betaald de regel afboeken als terugbetaling.

Voor hele kleine bedragen, of bij bedragen bij kandidaten van wie je weet dat het nooit zal worden terugbetaald is er de optie om het als oninbare vordering af te boeken.

Het afboeken (zowel oninbare vordering als terugbetaling) begint bij het selecteren van één of meer regels, en dan actie – Afboeken negatieve saldi bovenin het scherm.

Er volgt een pop-up waarin je kunt kiezen wat voor soort afboeking het is (type afboeking) met daarnaast nog een vrij stuk tekst ter begeleiding van die afboeking. Klik na het invullen van beide gele velden op Klaar om de regel daadwerkelijk af te boeken.

Was dit het antwoord op je vraag?