You can build with us!
You can build with us!

Welke gegevens worden er gevraagd bij een Audit?

HelloFlex Learnings geeft het antwoord op de meest gestelde vragen

Audits

Bij een audit wordt er vaak om meerdere gegevens uit het systeem gevraagd. Hieronder vind je een overzicht van de meest gevraagde gegevens.

Hoe sluit ik de loonaangifte aan op de Verzamelloonstaat?

 • Print voor de betreffende periode de Verzamelloonstaat en print vanuit module Bericht -> tab: Loonaangifte -> rapport 1503.
 • Let op: de periode van de Verzamelloonstaat is altijd tot en met de laatste verloning. De loonaangifte is altijd tot en met de laatste periode van loonaangifte.
 • Als er nog verloningen zijn geweest na de laatste loonaangifte is er geen aansluiting (dit is dus niet fout).

Waar vind ik het overzicht van de toegepaste premies?

 • Ga naar de module Model -> selecteer het model -> roep de rapporten op (via het printericoon).
 • Rapport 750 geeft de toegepaste premies weer.

Hoe zorg ik voor aansluiting tussen loonaangifte en daadwerkelijk betaalde bedragen?

 • Ga naar module Bericht -> tab Loonaangifte -> roep rapporten op (via het printericoon).
 • Kies rapport 1503: Loonaangifte Overzicht Bedragen. Vergelijk de bedragen met de bedragen op transactieoverzichten vanuit het eigen bankpakket.

Waar vind ik de Cumulatieve Loonjournaalpost

De cumulatieve loonjournaalpost vind je in de module Verantwoording, tab Overzicht of JournaalPost. Via het menu-onderdeel Actie -> Rapporten vind je de twee rapporten Journaaloverzicht en Journaal-detail-overzicht.

Bij het oproepen van een van de rapporten wordt het Jaar en de Periode gevraagd om in te vullen.
Afhankelijk van het gekozen rapport kan dit óf de Verantwoordingsperiode óf de Verwerkingsweek zijn.

Waar vind ik de Verzamelloonstaat?

 • De verzamelloonstaat is te vinden in de module Verloning -> tab Loonstaat.
 • Kies desgewenst een filter en klik daarna onder in het scherm op ‘Ophalen’.
 • De gegevens kunnen worden geëxporteerd naar Excel via de knop Export.

Waar vind ik het overzicht BTW per factuur?

 • Kijk bij Management Informatie -> rapporten 3850, 3851 en 3852.
 • De rapporten geven overzichten van BTW-berekeningen en afdrachten.

Was dit het antwoord op je vraag?