You can build with us!

Wat is sectorverloning?

Het UWV brengt alle bedrijven in Nederland onder in een fiscale sector. In welke sector een bedrijf valt, wordt onder andere bepaald op basis van de beroepsgroep; zo zorgen ze ervoor dat ‘de vervuiler betaalt.’ Aan de hand van de risico’s voor de betreffende beroepsgroep, bepaalt de UWV de hoogte van de werkgeverspremies die afgedragen moeten worden.

Uitzendorganisaties worden in een aparte sector ingedeeld: sector 52. De premies in deze sector zijn relatief hoog, dit om de sociale voorzieningen voor de flexkrachten te beschermen.

Sector 52

Omdat het huidige sectorpremiefonds niet meer voldoet wil de Belastingdienst een bedrijf in slechts één sector indelen.

Maar in vrijwel alle beroepsgroepen werken uitzendkrachten. Als een uitzendorganisatie werknemers van allemaal verschillende beroepsgroepen in dienst heeft, is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Daarom is bepaald dat uitzendorganisaties werknemers van één beroepsgroep mogen onderbrengen in de bijbehorende sector. Voor deze werknemers kunnen dan passende premies worden afgedragen, in plaats van de hogere premies die ze normaal voor sector 52 zouden moeten betalen.

Wetswijziging sectorverloning

Per 1 januari 2020 zal naar verwachting een nieuwe wet worden ingevoerd die bepaald dat uitzendorganisaties die nu gebruik maken van sectorverloning, alleen nog maar in sector 52 mogen verlonen. Nieuwe uitzendorganisaties moeten dat nu al doen, evenals bestaande organisaties die een nieuwe BV willen oprichten. Wanneer een bestaande uitzendorganisatie activiteiten overneemt, zullen zij door de Belastingdienst opnieuw beoordeeld worden alsof het om een nieuwe aanvraag gaat. In dat geval zal de uitzendorganisatie het recht op sectorverloning dus verliezen.

Was dit het antwoord op je vraag?

Uitgelichte artikelen